بلاگ

فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های ایران

در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاه‌ها با عنوان رشته «فناوری اطلاعات» (Information Technology) شناخته می‌شود، در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان آموزش عالی کشور عنوان «مهندسی فناوری اطلاعات» برای این رشته بکار برده می‌شود، رشته فناوری اطلاعات در هر دو قسمت مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات در ایران دارای مقطع دکتری است و رشته‌ای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود. برای نخستین بار دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقدام به پذیرش این رشته

_مدیریت دانش
_تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده کاوی

**گرایش‌های رشته مدیریت فناوری اطلاعات:
-مدیریت منابع اطلاعاتی
-سیستم‌های اطلاعات پیشرفته
-نظام کیفیت فراگیر
-کسب و کار الکترونیکی (کارشناسی ارشد)
-مدیریت دانش (کارشناسی ارشد)
-مدیریت رسانه (کارشناسی ارشد)
-فناوری اطلاعات پزشکی (کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی)

**گرایش‌های رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
-مدیریت شبکه
-دیتا و امنیت شبکه
-ارتباطات سیار
-مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-سیستمهای چند رسانه‌ای