بلاگ

معرفی رشته آی تی IT

رشته آی تی در ایران، ماهیتی میان رشته ای دارد و رشته تک بعدی نمی باشد.

از تلفیق سایر رشته ها نظیر مدیریت
– مهندسی صنایع
– مهندسی الکترونیک و کامپیوتر به ویژه نرم افزار به وجود آمده است.

*معرفی دانشگاه های که در این رشته پذیرش دارند:

_دانشگاه تربیت مدرس
– خواجه نصیر
– دانشگاه تهران
– امیر کبیر –
_دانشگاه صنعتی شریف
– علم و صنعت که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند.

در مقطع کارشناسی، دانشکده های فنی دانشگاه ازاد و سراسری و در مقطع کاردانی، دانشگاه های علمی و کاربردی و پودمانی دانشجو می پذیرد.

*مباحث درسی در دوره های مختلف تحصیلی:

-در دوره ی کاردانی دانشجویان بیشتر با مسائل مربوط به وب آشنا می شوند.

-در دوره کارشناسی دانشجویان با عملیات شبکه و امور اجرا کردن آن در سازمانها و مباحث مدیریت پروژه به طور کلی آشنا می شوند.

-در دوره کارشناسی ارشد ضمن تکمیل مبحث مدیریت پروژه، به ارایه راه حل های مناسب برای مسائل پیچیده سازمانی می پردازند.