بلاگ

دروس رشته آی تی

آی تی نیز مانند رشته های دیگر دروس پایه – اصلی – تخصصی و عمومی دارد.

دروس پایه در مقطع کارشناسی شامل مباحث زیر می باشد:

_ریاضی
– معادلات دیفرانسیل
– آمار و احتمالات
– فیزیک و کارگاه عمومی

*دروس اصلی :

_ساختمان های گسسته
– مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
– زبان ماشین و برنامه نویسی سیستم
_ساختمان داده ها
– مدارهای منطقی
– معماری کامپیوتر
– برنامه سازی پیشرفته
– سیستم های عامل
– پایگاه
_داده ها و طراحی الگوریتم ها
– مهندسی نرم افزار ها و شبکه های کامپیوتری
– مبانی الکترونیک دیجیتال
_هوش مصنوعی
– اصول و مبانی مدیریت
– مبانی اقتصاد مهندسی
– شیوه ارایه مطالب علمی و فنی
_زبان تخصصی
– آزمایشگاه شبکه
– آزمایشگاه پایگاه داده ها
– آزمایشگاه سیستم عامل

*دروس تخصصی :

_مبانی فناوری اطلاعات
– مهندسی فناروی اطلاعات
– تجارت الکترونیک
– مدیریت و کنترل پروژه های آی تی
_برنامه ریزی استراتژیک آی تی
– آموزش الکترونیکی
– محیط های چند رسانه ای
– پروژه آی تی و کار آموزی

رشته آی تی در سایر کشورها برساس نیاز های جامعه طراحی شده است اما در ایران براساس پارامترهای چون

_قابلیت های دانشکده
– توانمندی و دانش استاد
– تعداد اعضای هیات علمی و …. ارایه می شود.